Яким бути українському експорту. Завдання на наступні 5 років

11 Квітня 2017 11:40

 Отже, це сталося: ми презентували проект “Експортна стратегія України – Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі на 2017-2021 роки”.   

18 місяців спільної роботи великої кількості українських і міжнародних експертів, асоціацій, державних органів, складні та тривалі дискусії…  Як результат – ми спільно формуємо бачення і місце України в міжнародній торгівлі на 2017-2021 роки.

І тепер від нас залежить, якими вони будуть – п’ятьма роками можливостей експортувати українське або роками втрачених можливостей.

Але для цього нам потрібна допомога бізнесу.

Яким бути українському експорту?

Наразі у нас є чітке бачення подальшого розвитку: наукомісткий та інноваційний експорт для сталого розвитку та успіху на світових ринках.

Експорт – це синергія складної взаємодії багатьох галузей. На практиці він не функціонує сам по собі, адже залежить від різних сфер, кожна з яких має окремі алгоритми та завдання: транспортної інфраструктури, регулювання (митного, податкового, валютного, технічного), освіти, трудових ресурсів, інновацій, інвестицій, кредитування, інформування.

Зараз кожна сфера розвивається за власною логікою, живе своїм життям.

Проте інколи вони навіть не перетинаються, а існують у паралельних вимірах. Ми розробляємо інновації – але не для бізнесу; маємо кваліфікованих і талановитих спеціалістів – але не готових до сучасних викликів; робимо косметичний ремонт інфраструктури та митниці – замість їх тотальної перебудови; гасимо пожежі надмірними ресурсами – замість того, щоб підійти до реформ системно та комплексно.

Ми повинні знайти сильні місця перетину та взаємодії між освітою та потребами бізнесу, інноваціями та виробництвом, інфраструктурою та торговими потоками, роботою митниці та логістикою, щоб запустити цю складну матрицю.

Стратегія визначає чіткі цілі та пріоритетні напрямки для підвищення конкурентноздатності українського експорту:

  1. Створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації для диверсифікації експорту.
  2. Розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема МСП.
  3. Зміцнення навичок і компетенцій підприємств, зокрема МСП, необхідних для участі в міжнародній торгівлі.

Для досягнення цілей потрібно працювати за принципом “Трьох “О” – оптимістично, оптимізовано, оперативно.

Варто пам’ятати, що світовий експортний потяг рухається швидко, а ми сильно відстаємо. Тому ми пропонуємо чіткий план дій на п’ять років, який визначає 56 актуальних завдань.

Наші основні завдання: освіта, що відповідає потребам бізнесу; розвинена інфраструктура (від вагонів, поромів та контейнерних сполучень до Шовкового шляху); діюче “єдине вікно” на митниці; адекватне валютне регулювання; доступна інформація про зовнішні ринки; угоди про вільну торгівлю, які працюють на український бізнес.

Що експортувати та куди?

Ми проаналізували сучасний стан нашого експорту і, головним чином, підходячи до реалізації стратегії оптимістично, оптимізовано та оперативно, ми визначили перспективні сектори та ринки.

Сектори було обрано на основі кластерного підходу з метою визначення майбутньої траєкторії розвитку. При цьому ми враховували наявні на сьогодні ресурси і конкурентні переваги та зростаючий попит на закордонних ринках. Отже, серед обраних секторів:

Для збільшення натисніть на зображення

Наступне питання – які зовнішні ринки є для нас пріоритетними?

Потрібна стратегічна робота на кожному зовнішньому ринку, щоб збільшити український експорт.

На основі гравітаційної моделі ми визначили перелік країн, з якими Україна нині “недоторговує” (undertraded markets).

Ми пішли далі та врахували інші чинники та особливості зовнішніх ринків і вийшли до “довгого переліку” перспективних ринків. Це ринок ЄС та 20 інших ринків, головними критеріями для відбору яких були їхні розміри, прогнозоване зростання, відкритість до імпорту, умови доступу, наявність укладених угод про вільну торгівлю, потенціал споживання харчових продуктів (як чинник базового потенціалу споживання), сусідство (як логістичний критерій та критерій культурної та історичної близькості), взаємна відповідність структури експорту-імпорту, динаміка зростання нашого експорту товарів та послуг за останні роки тощо.

Що далі?

Проте для нас дуже важливо отримати “зворотній зв’язок” від експертного середовища, щоб звузити цей перелік до тих ринків у фокусі, які здатні показати досить швидкі результати зростання експорту за умови відповідної роботи з ними.

Для цього зараз відбувається відкрите опитування, де кожен практикуючий експортер або той, хто планує почати експортувати, може висловити свою думку.

І це ще не все. Для ефективного впровадження стратегії нам потрібно: реалізовувати кожного дня план дій, розробити секторальні, крос-секторальні та регіональні стратегії; створити для визначених ринків у фокусі детальні плани просування українських товарів і реалізовувати їх; і головне – працювати та взаємодіяти.

Насамперед нам потрібно пропрацювати План дій, щоб він дійсно став нашим. Тому закликаю всіх до 28 квітня 2017 опрацювати та надати чіткі пропозиції до тексту Дорожньої карти розвитку торгівлі та проекту розпорядження Кабінету міністрів України “Про схвалення Експортної стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі на період 2017-2021 років”.

Наш єдиний шлях, щоб бути успішними – вийти із зони комфорту, здолати стереотипи і, не шукаючи коротких шляхів, працювати і йти вперед. Ми повинні бути креативними, далекоглядними та мотивувати одне одного.